Novičke Športne zveze Vrhnika - junij 2014

V obdobju od 20. maja do 17. junija, ko oddajamo prispevek, se je zvrstilo večje število dogodkov, tako da jim je bilo kar težko slediti in se je bilo nemogoče  udeležiti vseh, na katere smo bili povabljeni. Tudi čas do 25. junija bo na področju športa zelo pester. Če bo le mogoče, se bomo dogodkov udeležili, se pa organizatorjem opravičujemo za našo morebitno neudeležbo »za nazaj in za naprej«.

Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Vrhnika, pri katerem je letos od konca februarja dalje zaradi odsotnosti  strokovnega sodelavca za šport z opravljanjem nekaterih nalog sodelovala delavka zavoda, ki sicer opravlja tehnične, administrativne in strokovne naloge za športno zvezo in sodeluje pri projektih na področju turizma, je v fazi podpisovanja pogodb in nakazovanja prvega obroka sredstev tistim izvajalcem letnega programa športa, ki dostavijo ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev. Pred tem je Športna zveza Vrhnika na poziv Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika potrdila predlog dinamike delitve sredstev, v katerem so upoštevani vsi kriteriji, ki smo jih predlagali v preteklih letih. Zaradi nujnosti zadeve in v želji, da bi bile pogodbe pripravljene v najkrajšem času, smo razpisali korespondenčno sejo. Člani Izvršnega odbora so se z glasovanjem tako hitro odzvali, da je bila seja opravljena še prej kot v razpisanih treh dneh. Na tej seji smo sprejeli še sklep, da volilno skupščino izvedemo v septembru. Ugotovili smo, da je v mesecu juniju, ki je tudi mesec olimpizma, saj je bil 23. junija leta 1894 v Parizu ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, koledar dogodkov že preveč natrpan in da primernih prostih terminov ni. O sprejetem sklepu smo obvestili vse naše člane in jim poslali poziv za evidentiranje kandidatov za organe zveze. Poslali smo jim tudi račune za plačilo članarine, ki znaša, tako kot nekaj preteklih let, 10 evrov. Pričakujemo, da se bodo naši člani odzvali na oba poziva.

Na dan pred oddajo tega prispevka smo se na povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez udeležili posveta na temo obravnave osnutka Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa 2014-2023. Uvodoma nas je pozdravil predsednik  dr. Janez Kocjančič. Obravnavani osnutek dokumenta je  povzel direktor Direktorata za šport dr. Edvard Kolar, ki je v nadaljevanju prepustil besedo dr. Gregorju Juraku, ki je Izvedbeni načrt v imenu Komisije za načrtovanje razvoja športa Strokovnega sveta  Republike Slovenije za šport,  podrobno predstavil. V razpravo se je vključilo več prisotnih. Predsednica naše zveze je med drugim izrazila pomislek k predlogu, da se iz javnih sredstev  na nivoju lokalne skupnosti sofinancira samo izobražen strokovni kader. Za našo občino bi upoštevanje tega predloga pomenilo, da skoraj nihče od izvajalcev letnega programa športa ne bi imel sofinanciranega strokovnega kadra, saj je le-ta usposobljen, ne pa izobražen. Pri vseh 38. izvajalcih LPŠ lahko na prste ene roke preštejemo izobražen strokovni kader, ostali strokovni delavci pa so »samo usposobljeni«. Na to temo bo zagotovo potekala razprava tudi na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije- Združenja športnih zvez, ki je sklicana za 19. junij, in ne za 23. junij, kot je bilo prvotno napovedano.  Ena od točk  obširnega dnevnega reda je tudi informacija o predlogu Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa 2014-2023. Več o tem bomo lahko napisali v naslednjih novičkah, ko bomo verjetno že vedeli, kako bodo zadeve v nadaljevanju potekale.

V zvezi s pripravo sprememb Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika lahko zaenkrat napišemo le to, da člani delovne skupine, ki jo je imenoval Izvršni odbor Športne zveze Vrhnika delamo, sledimo vsem spremembam na državni ravni in pridobivamo dodatne podatke, na podlagi katerih bodo predlogi sprememb kakovostnejši. O terminskem planu sprejemanja teh sprememb  na občinskem svetu se z županom še nismo dogovorili. Vzrok za to je v tem, da je delo na področju ureditve razmerij v višini sofinanciranja uporabe objektov, ki jih za izvajanje dejavnosti uporabljajo izvajalci letnega programa športa zastalo, še preden se je sploh začelo. Kljub dogovoru na sestanku, ki je bil  zadnji teden februarja in kljub našim prošnjam, da delo nadaljujemo, se to ne udejanji. Dogovorjeno gradivo naj bi bilo pripravljeno predvidoma konec marca, vendar smo do sedaj prejeli samo odgovor, da upravljalec športnih objektov gradiva nima časa pripraviti. Brez ureditve področja sofinanciranja športnih objektov po mnenju članov delovne skupine priprava sprememb pravilnika ni smiselna, saj sofinanciranje uporabe objektov predstavlja največji delež pri vrednotenju programov. Predstavniki društev, ki so »prisiljena« uporabljati javne športne objekte pravijo, da praktično vsa sredstva, ki jih pridobijo na razpisu, vrnejo nazaj upravljalcu za plačilo uporabe objektov.  Kaj to pomeni, pa vemo vsi. Starši otrok, ki sodelujejo v programih športa, morajo kriti stroške: strokovnega kadra, prijavnin panožnim zvezam, štartnin, prevozov na tekme, opreme in vsega ostalega. Puške seveda ne bomo vrgli v koruzo, ampak bomo še naprej prosili za uresničitev dogovorjenega. Ob tem pa  upamo, da ne bo prišlo do časovne stiske pri sprejemanju sprememb pravilnika in da bodo imeli vsi izvajalci letnega programa športa dovolj časa za obravnavo gradiva ter za posredovanje predlogov.

Kljub počitniškemu času naše delo ne bo zastalo. Z OKS-ZŠZ se dogovarjamo za izvedbo 2. Mini olimpijade, ki jo načrtujemo v septembru. Člani Izvršnega odbora smo dogovorjeni, da bomo imeli v avgustu sejo, na kateri bomo obravnavali gradivo za skupščino in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s sprejemom sprememb večkrat omenjenega pravilnika.

Našim članom s poslanim dopisom nismo sporočili, da je objavljen razpis za najem športnih dvoran ter da se prijave zbirajo do 15. julija, saj o tem nismo bili obveščeni. Kot prejšnja leta, bomo torej tudi letos poskusili člane obvestiti telefonsko.

Ob branju tega prispevka bosta za prizadevnimi organizatorji NK Vrhnika dva mednarodna nogometna turnirja za mlajše in starejše dečke, Športno društvo Povž Stara Vrhnika bo zagotovo uspešno izpeljalo 10. tek Star maln, OKS-ZŠZ bo Olimpijski dan obeležil 22. junija v parku Arboretum Volčji potok z druženjem s slovenskimi top športniki ob številnih aktivnostih, s katerimi želijo mlade in malo manj mlade spodbuditi h gibanju in odkrivanju novih športov in širiti promocijo olimpijskih vrednot: odličnost, partnerstvo in prijateljstvo.

Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. Prosimo vas, da nam posredujete informacije o dogodkih v vaših društvih in klubih.

Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja v parku pred telovadnico Partizan na voljo 

oglasni pano. Za vse informacije nas pokličite na telefon 041 820 764 ali nam pišite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradne ure: od 15. julija dalje spet vsak torek od 16. do 18. ure v pritličju poslovnega dela telovadnice Partizan.

Do konca avgusta, ko se bomo oglasili v Našem časopisu, vam želimo prijetne počitnice.

 

                                                                                                       Športna zveza Vrhnika