Novičke Športne zveze Vrhnika – avgust 2014

Po dveh mesecih, odkar smo za objavo v junijski številki časopisa posredovali novičke, se je kljub počitniškemu času in dopustovanju zvrstilo kar nekaj dogodkov.

Predsednica zveze sem se v vlogi predstavnice športnih zvez Notranjske regije udeležila letne skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, ki je bila 19. junija v Ljubljani. Na skupščini smo poleg sprejema letnih poročil za leto 2013 in programa dela za leto 2014 sprejeli dopolnitve Pravil OKS-ZŠZ in Poslovnik o delu skupščine OKS, po katerih bomo ob koncu leta volili predsednika in novo vodstvo naše krovne organizacije. Opravili smo tudi volitve, in sicer smo atleta Rožleta  Prezlja soglasno izvolili za prvega varuha športnikovih pravic;  v volilno komisijo za decembrsko skupščino pa smo izvolili: Aleša Remiha, Dušana Gerloviča in Romea Podlogarja, za nadomestna člana pa še Metoda Jermana in Igorja Angelovskega. Na skupščini je bila podana informacija o predlogu Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa 2014-2023, z dnevnega reda pa je bila umaknjena točka o  vzpostavitvi licenčne kartice OKS in nacionalne športne kartice, ker še ni bilo doseženo soglasje s panožnimi zvezami, ki imajo že svoje športne kartice.

V zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje športa v občini Vrhnika je tudi Športna zveza Vrhnika, kot izbrana izvajalka Letnega programa športa, podpisala pogodbo o sofinanciranju. Na podlagi te pogodbe smo pripravili polletno poročilo o delu in ga skupaj z dokazili o namenski porabi sredstev posredovali zavodu.

V juniju smo vsem našim članom posredovali poziv za evidentiranje kandidatov  za organe zveze. Njihov odziv nas ni presenetil, bil je pričakovano skromen. Funkcije v organih zveze so prostovoljne, ni plačila sejnin in ostalih stroškov, ki članom nastajajo zaradi njihovega delovanja v organih zveze. Tudi s sredstvi, ki jih zveza pridobi na javnem razpisu, je potrebno zelo racionalno ravnati, da lahko vse obveznosti poravnamo v dogovorjenih rokih in s tem ohranimo korekten odnos s poslovnimi partnerji. Prepričani smo namreč, da z rednim plačevanjem obveznosti ne samo, da zadostimo zakonskim predpisom, ampak pokažemo tudi spoštovanje do tistih, s katerimi poslujemo. Člani organov se s svojim delovanjem tudi izpostavljamo pred javnimi institucijami in smo zaradi tega nemalokrat postavljeni v vlogo, ko imamo občutek, da nam opravljanje prostovoljne funkcije celo škoduje. Naše člane bomo vsekakor še enkrat pozvali k posredovanju predlogov. Prepričani smo, da športniki in športni delavci premorejo dovolj poguma in interesa tudi za opravljanje »nehvaležnih funkcij« v organih zveze.

Kot že nekaj preteklih let, smo tudi letos v sredini julija člane opozorili na rok za posredovanje vlog za najem športnih dvoran. Po odzivih sodeč smo s tem nekaterim društvom prihranili težave, ki bi jih imeli v jeseni, ko bi želeli začeti z uporabo dvoran, pa zaradi zasedenosti z drugimi uporabniki to ne bi bilo mogoče.  

V začetku avgusta se je v Zrečah predstavila mladinska olimpijska reprezentanca Slovenije, ki bo od 16. do 28. avgusta nastopila na 2. mladinskih olimpijskih igrah, ki bodo v Kitajskem Nandžingu. V vlogi trenerja se bo iger udeležil tudi trener Košarkarskega kluba Vrhnika, Matic Vidic. Igre bomo spremljali in pri tem držali pesti za mlade športnike.

Kljub počitnicam smo nadaljevali z delom pri pripravi novega Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika. Žal pa gradiva, za katerega smo se z direktorjem zavoda dogovorili na sestanku pri županu v februarju, in ki naj bi bilo pripravljeno do konca marca, še nismo prejeli. Tudi to je  na Vrhniki, na področju športa, delček slike odnosa javnega sektorja do civilne družbe. Pregovor pravi: besede so odveč, dejanja povedo vse. Gradivo, brez področja o sofinanciranju uporabe športnih objektov,  bomo obravnavali na redni seji izvršnega odbora, predvidoma  v drugi polovici meseca avgusta.

V času pisanja teh novičk se torej dogovarjamo za termin izvedbe redne seje izvršnega odbora. Poleg obravnavanja osnutka pravilnika se bomo na seji dogovorili o sklicu volilne skupščine, o izvedbi 2. Mini olimpijade, obravnavali bomo vlogo za sprejem v članstvo zveze,  pa še kakšna zadeva se vedno znajde na dnevnem redu.

V tem mandatu se trudimo, da kolikor je le mogoče, sledimo aktivnostim in spremembam zakonodaje na področju športa na državni ravni. V času, ko boste brali ta prispevek, bo verjetno Vlada Republike Slovenije že sprejela Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa. V nadaljevanju se obetajo tudi spremembe Zakona o športu. V ta namen je minister

dr. Jernej Pikalo že imenoval delovno skupino. 

Na podlagi navedenega menimo, da bi bilo potrebno tudi na Vrhniki pripraviti strategijo za obdobje do leta 2023, za katerega je sprejet Nacionalni program športa. Leta 2007  je ob koncu drugega leta delovanja, takrat  praktično novoustanovljeni Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, za obdobje od 2006 do 2010 izdal knjigo: Strategija razvoja kulture, športa in turizma v občini Vrhnika. Do danes, ko je minilo že več kot osem let in pol, odkar zavod deluje, razen gradiva: Analiza števila udeležencev letnega programa športa v občini Vrhnika od leta 2006 do leta 2012, ni bilo predstavljeno nikakršno gradivo. To gradivo, ki je sicer samo del tistega, za kar smo prosili, smo prejeli natanko pred dvema letoma, to je  avgusta 2012, potem ko smo zanj prosili skoraj eno leto. Prepričani smo, da je na področju športne dejavnosti poleg upravljanja športnih objektov zagotovo temeljna dejavnost zavoda tudi spremljanje in analiziranje nalog ter razmer na področju športa in priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja. Nekako tako je namreč zapisano v odloku o ustanovitvi zavoda. Pričakujemo torej, da bo zavod za področje športa pripravil analizo, oziroma jo javno predstavil, v kolikor jo je že pripravil in da bo v sodelovanju s civilno športno sfero, kamor se uvršča tudi občinska športna zveza, pripravil strategijo razvoja športa v občini Vrhnika. Menimo, da bi bilo prav, da zainteresirana javnost ve, kje smo in soodloča o tem, kam želimo priti. Če namreč ne veš, kam greš, ne veš niti ali si tja prispel, ali si zgrešil cilj...

Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. Prosimo vas, da nam posredujete informacije o dogodkih v vaših društvih in klubih.

Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja v parku pred telovadnico Partizan na voljo 

oglasni pano. Za vse informacije nas pokličite na telefon 041 820 764 ali nam pišite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v pisarni Športne zveze Vrhnika, v pritličju poslovnega dela telovadnice Partizan.

 

                                                                                                          Športna zveza Vrhnika