Novičke Športne zveze Vrhnika – oktober 2014

Pregled dogodkov, ki smo jih pripravili ali pa pri njih sodelovali v času od sredine septembra do sredine oktobra je pokazal, da smo bili v tem obdobju zelo dejavni.

Kar nekaj časa smo namenili pripravi 2. Mini olimpijade, saj smo želeli, da se bodo udeleženci prireditve čimbolj prijetno počutili. Na povabilo Športne zveze Logatec smo se udeležili Mini olimpijade, ki so jo v Logatcu  pripravili 23. septembra. To je bila tudi priložnost, da smo se še o zadnjih podrobnostih za izvedbo naše prireditve  v »živo« pogovorili s predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, s katerim bi to prireditev skupaj pripravili 25. septembra na Vrhniki. Lansko leto smo imeli pri izvedbi prireditve zares veliko srečo. Več dni zapored je deževalo, tudi na dan prireditve. Ravno tiste štiri ure, ki smo jih potrebovali za uspešno izvedbo prireditve, pa nas je razveselilo vreme brez dežja. Letos je bilo prav obratno.  V tednu, ko smo načrtovali izvedbo prireditve, je bilo zelo lepo vreme. Ravno tiste štiri ure, ki bi jih potrebovali za izvedbo prireditve, pa je deževalo kot za stavo. Na žalost skoraj tristotih otrok in približno tridesetih prostovoljcev, ki bi pri prireditvi sodelovali, smo morali prireditev odpovedati. Pa tako z veseljem smo jo pripravljali, pa tako so se otroci veselili… Puške v koruzo seveda nismo vrgli. Dogovarjamo se, da bomo prireditev pripravili v pomladnem času, torej še v tem šolskem letu, tako da otroci, ki so želeli sodelovati, za udeležbo na prireditvi ne bodo prikrajšani.

Zadnji dan septembra sem se predstavnica Športne zveze Vrhnika udeležila sestanka  s predstavniki Zdravstvenega doma Vrhnika glede vključenosti zveze in športnih društev v projekt Skupaj za zdravje. Na sestanku smo se dogovorili, da za začetek lahko zveza ob pošiljanju gradiva za javno obravnavo osnutka Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika, vsem naslovnikom pošlje tudi predstavitveno gradivo Zdravstvenega doma Vrhnika o vpeljavi nove organizacijske oblike ambulante, in sicer Svetovalnice za telesni in gibalni razvoj. V času pisanja prispevka je dogovorjeno že storjeno.

Prvi torek v oktobru smo se člani Izvršnega odbora sestali na redni seji. Osrednji del seje je bil namenjen obravnavi drugega dela Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vrhnika, in sicer merilom in kriterijem za vrednotenje in izbor programov športa. Po daljši razpravi smo soglasno sprejeli sklep, da je gradivo z nekaterimi manjšimi popravki primerno za nadaljnjo obravnavo. Dogovorili smo se tudi, da javno obravnavo o tem dokumentu izvedemo 20. oktobra ter da vabilo in gradivo posredujemo vsem članom zveze in vsem tistim, ki so v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 posredovali vloge na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev Letnega programa športa na območju Občine Vrhnika. Poleg naštetih smo vabilo in gradivo posredovali še osnovnim šolam, Zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Zdravstvenemu domu Vrhnika, Občini Vrhnika in članom Komisije za vrednotenje športnih vsebin. Prepričani smo, da smo s tem dosegli najširši krog zainteresiranih. Zaenkrat lahko napišemo samo to: kar smo županu obljubili, smo naredili, in to do roka, ki smo ga skupaj dogovorili. Osnutek pravilnika smo pripravili in ga posredovali na sedemdeset naslovov tako ali drugače zainteresiranih za področje športa na Vrhniki. Javna obravnava torej bo, več o njej pa v naslednji številki časopisa.

V nadaljevanju seje smo v članstvo Športne zveze Vrhnika sprejeli Lokostrelski klub DLL-Potens in Športno društvo rokometna šola Vrhnika. Po tem, ko zadnjih deset let ni bilo interesa za včlanjevanje društev v zvezo, smo še toliko bolj veseli, da smo letos sprejeli že pet novih društev. Sedaj je v zvezo včlanjenih 31 športnih društev oziroma klubov z območja Vrhnike. Dobrodošli tudi ostali.

Dogovorili smo se še, da se kljub predhodnim pogovorom o vključitvi v projekt Simbioza giba, tej akciji ne bomo pridružili. Ocenili smo, da ni smiselno, da več izvajalcev za isto populacijo občanov pripravlja podobne programe ob istih dnevih in urah. Še enkrat več naj zapišemo, da bi bilo lepo, če bi na Vrhniki javni zavod koordiniral izvedbo takih projektov in o svojem načrtovanju  projektov s področja športa vsaj obvestil občinsko športno zvezo, če jo že k sodelovanju ne povabi.

Na seji smo se dogovorili še, da tako kot pretekla leta tudi letos  15. oktobra pripravimo predstavitev dejavnosti naših članov, ki smo jo poimenovali: Slovenski dan športa – Dan odprtih vrat Športne zveze Vrhnika. Letos je na ta dan sreda, ko bo vrata športnih objektov odprlo kar dvanajst naših članov, ki imajo ob sredah redno vadbo. Za vse ostale dejavnosti pa bomo informacije posredovali v »dežurni« pisarni zveze.

Pred triindvajsetimi leti je bila 15. oktobra podpisana Olimpijska listina, zato ta dan velja za ustanovitveni dan Olimpijskega komiteja Slovenije. Naša krovna organizacija bo letošnji praznik obeležila predvsem delovno, z redno sejo Izvršnega odbora OKS-ZŠZ. Ena pomembnejših točk dnevnega reda te seje so zagotovo priprave na volilno skupščino, ki bo predvidoma 16. decembra. Po seji bo še krajša slovesnost, na kateri bo podeljenih nekaj priznanj najzaslužnejšim za razvoj športa v Sloveniji.

V zvezi z volilno skupščino OKS-ZŠZ se tudi v naši regiji že dogovarjamo za termin sestanka, na katerem bomo izvedli volitve regijskih predstavnikov.

OKS-ZŠZ napoveduje, da bo predvidoma 22. in 23. oktobra organiziral tradicionalni dvodnevni posvet s članicami. Na posvetu, ki bo v Olimpijskem centru Zreče Rogla, bomo obravnavali aktualno dogajanje na področju športa.

V naši zvezi pa napovedujemo, da bomo v naslednji številki Našega časopisa objavili poziv za posredovanje predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2014. Kot običajno, računamo na vas in vaše predloge.

Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. Prosimo vas, da nam posredujete informacije o dogodkih v vaših društvih in klubih.

Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja v parku pred telovadnico Partizan na voljo 

oglasni pano. Za vse informacije nas pokličite na telefon 041 820 764 ali nam pišite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v pisarni Športne zveze Vrhnika, v pritličju poslovnega dela telovadnice Partizan.

 

                                                                                                         Športna zveza Vrhnika