Zahvala

Konec meseca januarja smo tudi letos na naši tradicionalni prireditvi proglasili Športnika Vrhnike za leto 2015, ki je že drugič zaporedoma postala vrhunska kolesarka Ajda Opeka. Slavnostna prireditev je letos ponovno potekala v lepo prenovljeni veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. Pri organizaciji in nato izvedbi prireditve je tudi letos sodelovalo veliko število organizacij in posameznikov, ki so se prijazno in brez pomislekov odzvali našemu povabilu za sodelovanje in pomoč. Zato se na tem mestu vsem prav iskreno zahvaljujemo:

Še posebej se zahvaljujemo častnemu govorcu g. Stojanu Jakinu, županu občine Vrhnika za vso podporo pri izvedbi prireditve in vzpodbudnem govoru, ki mu je z velikim zanimanjem prisluhnila vsa dvorana. Za udeležbo na naši prireditvi se lepo zahvaljujemo g.  Primožu Heinzu, podpredsedniku DZ Republike Slovenije, ki je zbrane športnike nagovoril kot nekdanji aktivni športnik in dolgoletni športni funkcionar v atletiki. Prav lepo se zahvaljujemo letošnjim častnim gostom in podeljevalcem plaket in pohval: Miru Cerarju st., Jožetu Šlibarju, Alenki Bikar in Davidu Nagodetu. Prav posebna zahvala gre povezovalcu in moderatorju celotne prireditve g. Andreju Staretu. Zahvala gre tudi članom komisije za izbor športnika leta 2015  predsednici komisije Zdenki Dežman in članom Vid Drašček, Boštjan Koprivc, Matjaž Justin in Jan Zaletel, ki so opravili težko nalogo izbrati najboljše med številnimi predlaganimi vrhunskimi športniki z odličnimi rezultati doseženimi v preteklem letu. Zahvala gre tudi redakciji Našega časopisa in Gašperju Tomincu za medijsko najavo, fotografiranje in novinarsko  pokrivanje prireditve. Zahvaljujemo se tudi fotografu Martinu Vogrič Dežmanu za fotografiranje in snemanje dogajanja na prireditvi. Vsem prijaznim hostesam za sprejem in usmerjanje obiskovalcev, sprejemanje in izdajanje garderobe, asistenco pri podeljevanju priznanj, prav lepa hvala.

Zahvaliti se želimo vsem nastopajočim in njihovim mentorjem in trenerjem na prireditvi Pevskemu zboru O.Š. Ivana Cankarja z mentorico Ljubico Jelovšek, za slovesno zapeto Zdravljico in Odo Radosti , Gimnastičnemu društvu Vrhnika in predsedniku g. Silvu Mramorju ter ritmični gimnastičarki: Nini Žižmond za izvedbo vaje z žogo in trenerki Urši Cvetko. Za sodelovanje se zahvaljujemo ŠD Log Dragomer, predsedniku dr. Simonu Strgarju in nastopajočim navijaški skupini Žabice. Obema plesnima paroma iz kluba Plesno mesto, ki sta predstavila akrobatski ROKN ROLL. Prav posebna popestritev prireditve je bil nastop ga. Mateje Matjašič z umetniškim imenom  Elin, ki nam je s svojim nastopom v dvorano pričarala mistiko in čutnost Orienta, za kar se ji najlepše zahvaljujemo. Učencem glasbene šole Vrhnika: Skupini BIG BAND za izvrstno odigrani skladbi.

Zahvaliti se želimo tudi Občini Vrhnika za sofinanciranje prireditve in prav tako  Zavodu Ivana Cankarja, direktorju Boštjanu Koprivcu za brezplačen najem dvorane in sofinanciranje pogostitve ter praktičnih daril, vsem zaposlenim v zavodu za logistično tehnično in administrativno podporo prireditvi. Posebna zahvala gre Glasbeni šoli Vrhnika in njeni ravnateljici Dominiki Navršnik, O.Š. Ivana Cankarja Vrhnika, ravnateljici Polonci Šurca  Gerdina.

Letošnji moto prireditve je bil RIO 2016. V ta namen nam je na pomoč priskočil tudi Olimpijski komite Združenje športnih zvez Slovenije z izposojo originalne Olimpijske bakle z Olimpijskih iger v Torinu, olimpijske zastave, promocijskimi videi za RIO 2016 in še veliko drugega.   Še posebna zahvala gre letos javnemu zavodu Radiotelevizija Slovenije in generalnemu direktorju mag. Marku Filij za brezplačno izposojo odrskih kulis za postavitev scene projekciji. Prav lepa hvala je namenjena tudi stalnim partnerjem podjetju Avtotrade gostinstvo Bajc, podjetju Starling, Komunalnemu podjetju Vrhnika za postavitev transparenta, cvetličarni Karmen, graverstvu Bruno Kosi s.p., Avtovleki Tomaž Lenarčič, podjetju Radgonske gorice.

Za zaključek bi se želeli zahvaliti še celotnemu Odboru za pripravo prireditve: Biljani Nagode, Damjani Oven Medmeš, Zdenki Dežman, Maticu Vidicu, Iztoku Zajcu, ,  Andreju Smrekarju,  Janu Zaletelu in Gorazdu Petrovčiču. Prav posebna zahvala pa Sebastjanu Zalarju, ki je letošnjo prireditev zasnoval in žrtvoval ogromno svojega časa za vse priprave, prevoze in poti, ki jih je opravil brezplačno in na sami prireditvi skrbel za njen nemoten in zastavljen potek. Velika zahvala tudi Ireni Oblak za požrtvovalno vsestransko pomoč. Za pomoč pri organizaciji , dogovorih s častnimi gosti se zahvaljujemo g. Jožetu Kostanjevcu. Za tekoči potek protokolarnega dela poteka prireditve in pogostitve po prireditvi se najlepše zahvaljujemo g. Lojzetu Kosu. Tehnično pripravo izvedbe prezentacije nagrajencev za projekcijo na veliko platno je z vso skrbnostjo pripravil Bojan Lampreht, zato gre tudi njemu naša zahvala. Zahvala, pa tudi gospodični Lini Celarc, ki je pomagala z veliko pomembnimi stvarmi, da je prireditev gladko potekala. V uvodu so pričarali olimpijsko vzdušje otroci, ki so na oder prinesli olimpijsko baklo in zastavo  hvala vam.

Zahvaljujemo se vsem športnikom, dobitnikom priznanj, častnim gostom, obiskovalcem in prijateljem športa za vašo udeležbo na naši skupni prireditvi proglasitev vrhniškega športnika leta. Težko je našteti prav vse posameznike in organizacije, ki so prispevali k prireditvi, brez nevarnosti, da koga nehote izpustiš. Zato nam naj bo oproščeno, saj obljubimo, da bomo to in še kakšno stvar prihodnje leto še izboljšali. Hvala vsem in nasvidenje prihodnje leto, ko bomo proglasili športnika Vrhnike za leto 2016.

 

Športni pozdrav.

 

 

                                                                                                                          ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA

 

                                                                                                                                mag. Gvido Mravljak

                                                                                                                                        predsednik