VABILO NA 21, REDNO SEJO IO ŠPORTNE ZVEZE VRHNIKA

Vljudno vas vabim na
21. redno sejo IO ŠZV,
ki bo v ponedeljek 22.5.2017,
ob 20.00 uri v sejni sobi ZIC,
na Tržaški cesti 9, 1360 Vrhnika.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Sklepčnost in potrditev dnevnega reda
2. Sprejem zapisnika dvajsetega rednega sestanka IO ŠZV in pregled sklepov in njihove realizacije in tretje korespondenčne seje z dne 18.5.2017
3. Poročilo o izvedbi in sklepih Skupščine ŠZV z dne 25.4.2017
4. Ustno poročilo o udeležbi na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku in  podelitvi srebrne Cankarjeve plakete Bojanu Lamprehtu, z dne, 10. maja 2017
5. Organiziranje okrogle mize o odprtih vprašanjih športa na Vrhniki
6. 15. Tek Bevke - obravnava osnutka pogodbe o soorganiziranju ŠZV in ŠD Bevke
6. Pregled aktivnosti in razdelitev nalog iz Programa dela ŠZV za leto 2017
7. Kreiranje Face book strani ŠZV (Vidic) in obveščanje članov
8. Delovanje komisij ŠZV
9. Razno