Novičke Športne zveze Vrhnika – november 2014

Na pogosto vprašanje, kje začeti, običajno odgovorimo: na začetku. Torej začnimo naš prispevek na začetku obdobja, o katerem bomo tokrat poročali. 

Sredi oktobra smo se na Vrhniki neformalno sestali predstavniki športnih zvez Grosuplje, Postojna, Ljubljana in Vrhnika. Izmenjali smo izkušnje iz različnih okolij ter oblikovali skupno mnenje o tem, katere strokovne podlage naj OKS-ZŠZ pridobi od nacionalnih panožnih športnih zvez,  glede na nov Nacionalni program športa. Te podlage so pomembne za pripravo občinskih pravilnikov o sofinanciranju športa, ki jih je potrebno prilagoditi Resoluciji o Nacionalnem programu športa 2014-2023. Kot smo napisali že pred časom, na Vrhniki na tem področju »orjemo ledino«.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – november 2014

Novičke Športne zveze Vrhnika – oktober 2014

Pregled dogodkov, ki smo jih pripravili ali pa pri njih sodelovali v času od sredine septembra do sredine oktobra je pokazal, da smo bili v tem obdobju zelo dejavni.

Kar nekaj časa smo namenili pripravi 2. Mini olimpijade, saj smo želeli, da se bodo udeleženci prireditve čimbolj prijetno počutili. Na povabilo Športne zveze Logatec smo se udeležili Mini olimpijade, ki so jo v Logatcu  pripravili 23. septembra. To je bila tudi priložnost, da smo se še o zadnjih podrobnostih za izvedbo naše prireditve  v »živo« pogovorili s predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, s katerim bi to prireditev skupaj pripravili 25. septembra na Vrhniki. Lansko leto smo imeli pri izvedbi prireditve zares veliko srečo. Več dni zapored je deževalo, tudi na dan prireditve. Ravno tiste štiri ure, ki smo jih potrebovali za uspešno izvedbo prireditve, pa nas je razveselilo vreme brez dežja. Letos je bilo prav obratno.  V tednu, ko smo načrtovali izvedbo prireditve, je bilo zelo lepo vreme. Ravno tiste štiri ure, ki bi jih potrebovali za izvedbo prireditve, pa je deževalo kot za stavo. Na žalost skoraj tristotih otrok in približno tridesetih prostovoljcev, ki bi pri prireditvi sodelovali, smo morali prireditev odpovedati. Pa tako z veseljem smo jo pripravljali, pa tako so se otroci veselili… Puške v koruzo seveda nismo vrgli. Dogovarjamo se, da bomo prireditev pripravili v pomladnem času, torej še v tem šolskem letu, tako da otroci, ki so želeli sodelovati, za udeležbo na prireditvi ne bodo prikrajšani.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – oktober 2014

Novičke Športne zveze Vrhnika – avgust 2014

Po dveh mesecih, odkar smo za objavo v junijski številki časopisa posredovali novičke, se je kljub počitniškemu času in dopustovanju zvrstilo kar nekaj dogodkov.

Predsednica zveze sem se v vlogi predstavnice športnih zvez Notranjske regije udeležila letne skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, ki je bila 19. junija v Ljubljani. Na skupščini smo poleg sprejema letnih poročil za leto 2013 in programa dela za leto 2014 sprejeli dopolnitve Pravil OKS-ZŠZ in Poslovnik o delu skupščine OKS, po katerih bomo ob koncu leta volili predsednika in novo vodstvo naše krovne organizacije. Opravili smo tudi volitve, in sicer smo atleta Rožleta  Prezlja soglasno izvolili za prvega varuha športnikovih pravic;  v volilno komisijo za decembrsko skupščino pa smo izvolili: Aleša Remiha, Dušana Gerloviča in Romea Podlogarja, za nadomestna člana pa še Metoda Jermana in Igorja Angelovskega. Na skupščini je bila podana informacija o predlogu Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa 2014-2023, z dnevnega reda pa je bila umaknjena točka o  vzpostavitvi licenčne kartice OKS in nacionalne športne kartice, ker še ni bilo doseženo soglasje s panožnimi zvezami, ki imajo že svoje športne kartice.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – avgust 2014

Novičke Športne zveze Vrhnika – september 2014

Čas od sredine avgusta do sredine septembra, ko oddajamo ta prispevek, je bil zaznamovan predvsem z aktivnostmi na področju priprave novega Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v občini Vrhnika. Kot smo napovedali že v prejšnjih Novičkah, smo pripravljeno gradivo za prvi del pravilnika obravnavali na redni seji izvršnega odbora v drugi polovici avgusta. Na dnevnem redu te seje je bilo še nekaj drugih točk, ki pa jih zaradi zahtevnosti gradiva v zvezi s pravilnikom nismo uspeli obravnavati. Po temeljiti predstavitvi in obravnavi gradiva smo se odločili, da v pravilnik zapišemo tudi določilo, da mora občinska uprava najkasneje v  60. dneh od datuma odpiranja vlog s sklepom odločiti o izbranih in neizbranih programih. V nadaljevanju seje smo obravnavali še glavna izhodišča za oblikovanje meril in kriterijev za vrednotenje in izbor programov športa. Tri ure aktivne razprave so minile kot bi mignil.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – september 2014

Na prodajnih policah tudi olimpijske šolske potrebščine

Na prodajnih policah tudi olimpijske šolske potrebščine

01. avgust 2014

Na OKS smo v poletnih mesecih dopolnili prodajni nabor olimpijskih izdelkov s šolskimi potrebščinami, ki jih lahko navijači kupijo na 200 Petrolovih bencinskih servisih po vsej Sloveniji.

Na OKS želimo ohranjati odnos med športniki in navijači ves čas in ne samo med najpomembnejšimi športnimi tekmovanji. Zato smo se odločili, da za prihajajoče šolsko leto 2014/2015 pripravimo olimpijske šolske potrebščine, saj so prav šolarji tisti, ki se izredno radi poistovetijo z olimpijci. Zanje so pomembni vzorniki na njihovi življenjski poti, še posebej v obdobju odraščanja.


Poskrbeli smo, da imajo zvezki še poseben olimpijski pridih – na večini zvezkov so slovenski olimpijski asi, člani olimpijske reprezentance Slovenije Soči 2014, med katerimi najdemo Tino Maze, Petra Prevca, Žana Koširja, Tejo Gregorin, Vesno Fabjan, Anžeta Kopitarja in še nekatere druge predstavnike reprezentance.


Športniki so velik navdih šolarjem, in želimo si, da se vrednote, ki jih predstavljajo olimpijci in z njimi uspešno izpolnjujejo svoje cilje, prenesejo tudi na šolarje.