Športnik Vrhnike za leto 2015

Športna zveza Vrhnika poziva vsa društva, organizacije in posameznike, da posredujejo predloge za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2015.

Predloge je potrebno posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v prostorih Športne zveze Vrhnika na podlagi predhodnega dogovora po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje zaprosite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani: www.sportnazveza-vrhnika.si. Poleg tega je potrebno k predlogu priložiti tudi kopije dokazil o doseženih rezultatih (listine-priznanja, časopisni članki ipd).

Preberite več: Športnik Vrhnike za leto 2015

Novičke Športne zveze Vrhnika – december 2014

V obdobju od 11. novembra do 8. decembra, ko oddajamo decembrski prispevek, smo opravili precej dela. Tako vsaj mislimo. Na dan oddaje prejšnjega prispevka smo se v razširjeni sestavi sestali člani delovne skupine za pripravo Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika. Uskladili smo mnenja v zvezi s predlogom za določitev faktorjev za vrednotenje športnih objektov in pripravili predlog za obravnavo na Izvršnem odboru. Na redni seji smo se sestali 18. novembra. Po razpravi smo oblikovali končno besedilo pravilnika, za katerega smo ocenili, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. Dogovorili smo se, da besedilo na delovnem srečanju predstavimo županu občine, kar smo izvedli že 20. novembra. Ker pa pravilnik ni edina stvar, s katero se ukvarjamo, smo na že omenjeni seji sprejeli tudi sklep, da pripravimo volilno sejo skupščine zveze ter da zaenkrat Komisija za izbor športnika leta in Odbor za izvedbo prireditve ostaneta v isti sestavi, v kolikor se člani teh delovnih teles s tem strinjajo.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – december 2014

Javna obravnava novega Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika

Na podlagi dogovora z županom Občine Vrhnika g. Stojanom Jakinom je Športna zveza Vrhnika pripravila osnutek Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika. Osnutek je usklajen z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, ki jo je sprejel Državni zbor 2. aprila 2014 ter z Izvedbenim načrtom navedene resolucije, ki ga je sprejela Vlada RS 26. avgusta 2014.

Izvršni odbor Športne zveze Vrhnika je na 18. redni seji dne 7. oktobra 2014 ocenil, da je pripravljeno gradivo primerno za javno obravnavo. Z županom smo se namreč dogovorili, da bomo pripravili javno obravnavo ne samo za naše člane, temveč tudi za vse ostale zainteresirane izvajalce športnih programov. Gradivo smo posredovali najširšemu krogu zainteresiranih za to področje deset dni pred obravnavo, tako da so imeli prejemniki dva vikenda časa za pregled gradiva. Zaprosili smo jih, da zaradi lažje izvedbe obravnave do nedelje zvečer, to je do večera pred dnevom obravnave, posredujejo pisna vprašanja. Odziv je bil nad pričakovanji, saj so vprašanja in predloge posredovali predstavniki Občine Vrhnika, Strelskega društva Vrhnika, Lokostrelskega kluba DLL-Potens, Športnega društva Agonija in Športnega društva rokometna šola Vrhnika.

Preberite več: Javna obravnava novega Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika

Športnik Vrhnike za leto 2014

Športna zveza Vrhnika poziva vsa društva, organizacije in posameznike, da posredujejo predloge za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2014.

Predloge je potrebno posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v prostorih Športne zveze Vrhnika na podlagi predhodnega dogovora po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje zaprosite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani: www.sportnazveza-vrhnika.si.

Prosimo, da vsi zainteresirani predloge pošljete na naslov: Športna zveza Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, p. p. 88 ali jih osebno dostavite na sedež zveze najpozneje do 12. decembra 2014.

 

OBRAZEC

Novičke Športne zveze Vrhnika – november 2014

Na pogosto vprašanje, kje začeti, običajno odgovorimo: na začetku. Torej začnimo naš prispevek na začetku obdobja, o katerem bomo tokrat poročali. 

Sredi oktobra smo se na Vrhniki neformalno sestali predstavniki športnih zvez Grosuplje, Postojna, Ljubljana in Vrhnika. Izmenjali smo izkušnje iz različnih okolij ter oblikovali skupno mnenje o tem, katere strokovne podlage naj OKS-ZŠZ pridobi od nacionalnih panožnih športnih zvez,  glede na nov Nacionalni program športa. Te podlage so pomembne za pripravo občinskih pravilnikov o sofinanciranju športa, ki jih je potrebno prilagoditi Resoluciji o Nacionalnem programu športa 2014-2023. Kot smo napisali že pred časom, na Vrhniki na tem področju »orjemo ledino«.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – november 2014