Športnik Vrhnike za leto 2014

Športna zveza Vrhnika poziva vsa društva, organizacije in posameznike, da posredujejo predloge za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2014.

Predloge je potrebno posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v prostorih Športne zveze Vrhnika na podlagi predhodnega dogovora po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje zaprosite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani: www.sportnazveza-vrhnika.si.

Prosimo, da vsi zainteresirani predloge pošljete na naslov: Športna zveza Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, p. p. 88 ali jih osebno dostavite na sedež zveze najpozneje do 12. decembra 2014.

 

OBRAZEC

Javna obravnava novega Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika

Na podlagi dogovora z županom Občine Vrhnika g. Stojanom Jakinom je Športna zveza Vrhnika pripravila osnutek Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika. Osnutek je usklajen z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, ki jo je sprejel Državni zbor 2. aprila 2014 ter z Izvedbenim načrtom navedene resolucije, ki ga je sprejela Vlada RS 26. avgusta 2014.

Izvršni odbor Športne zveze Vrhnika je na 18. redni seji dne 7. oktobra 2014 ocenil, da je pripravljeno gradivo primerno za javno obravnavo. Z županom smo se namreč dogovorili, da bomo pripravili javno obravnavo ne samo za naše člane, temveč tudi za vse ostale zainteresirane izvajalce športnih programov. Gradivo smo posredovali najširšemu krogu zainteresiranih za to področje deset dni pred obravnavo, tako da so imeli prejemniki dva vikenda časa za pregled gradiva. Zaprosili smo jih, da zaradi lažje izvedbe obravnave do nedelje zvečer, to je do večera pred dnevom obravnave, posredujejo pisna vprašanja. Odziv je bil nad pričakovanji, saj so vprašanja in predloge posredovali predstavniki Občine Vrhnika, Strelskega društva Vrhnika, Lokostrelskega kluba DLL-Potens, Športnega društva Agonija in Športnega društva rokometna šola Vrhnika.

Preberite več: Javna obravnava novega Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika

Novičke Športne zveze Vrhnika – november 2014

Na pogosto vprašanje, kje začeti, običajno odgovorimo: na začetku. Torej začnimo naš prispevek na začetku obdobja, o katerem bomo tokrat poročali. 

Sredi oktobra smo se na Vrhniki neformalno sestali predstavniki športnih zvez Grosuplje, Postojna, Ljubljana in Vrhnika. Izmenjali smo izkušnje iz različnih okolij ter oblikovali skupno mnenje o tem, katere strokovne podlage naj OKS-ZŠZ pridobi od nacionalnih panožnih športnih zvez,  glede na nov Nacionalni program športa. Te podlage so pomembne za pripravo občinskih pravilnikov o sofinanciranju športa, ki jih je potrebno prilagoditi Resoluciji o Nacionalnem programu športa 2014-2023. Kot smo napisali že pred časom, na Vrhniki na tem področju »orjemo ledino«.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – november 2014

Novičke Športne zveze Vrhnika – oktober 2014

Pregled dogodkov, ki smo jih pripravili ali pa pri njih sodelovali v času od sredine septembra do sredine oktobra je pokazal, da smo bili v tem obdobju zelo dejavni.

Kar nekaj časa smo namenili pripravi 2. Mini olimpijade, saj smo želeli, da se bodo udeleženci prireditve čimbolj prijetno počutili. Na povabilo Športne zveze Logatec smo se udeležili Mini olimpijade, ki so jo v Logatcu  pripravili 23. septembra. To je bila tudi priložnost, da smo se še o zadnjih podrobnostih za izvedbo naše prireditve  v »živo« pogovorili s predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, s katerim bi to prireditev skupaj pripravili 25. septembra na Vrhniki. Lansko leto smo imeli pri izvedbi prireditve zares veliko srečo. Več dni zapored je deževalo, tudi na dan prireditve. Ravno tiste štiri ure, ki smo jih potrebovali za uspešno izvedbo prireditve, pa nas je razveselilo vreme brez dežja. Letos je bilo prav obratno.  V tednu, ko smo načrtovali izvedbo prireditve, je bilo zelo lepo vreme. Ravno tiste štiri ure, ki bi jih potrebovali za izvedbo prireditve, pa je deževalo kot za stavo. Na žalost skoraj tristotih otrok in približno tridesetih prostovoljcev, ki bi pri prireditvi sodelovali, smo morali prireditev odpovedati. Pa tako z veseljem smo jo pripravljali, pa tako so se otroci veselili… Puške v koruzo seveda nismo vrgli. Dogovarjamo se, da bomo prireditev pripravili v pomladnem času, torej še v tem šolskem letu, tako da otroci, ki so želeli sodelovati, za udeležbo na prireditvi ne bodo prikrajšani.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – oktober 2014

Novičke Športne zveze Vrhnika – september 2014

Čas od sredine avgusta do sredine septembra, ko oddajamo ta prispevek, je bil zaznamovan predvsem z aktivnostmi na področju priprave novega Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v občini Vrhnika. Kot smo napovedali že v prejšnjih Novičkah, smo pripravljeno gradivo za prvi del pravilnika obravnavali na redni seji izvršnega odbora v drugi polovici avgusta. Na dnevnem redu te seje je bilo še nekaj drugih točk, ki pa jih zaradi zahtevnosti gradiva v zvezi s pravilnikom nismo uspeli obravnavati. Po temeljiti predstavitvi in obravnavi gradiva smo se odločili, da v pravilnik zapišemo tudi določilo, da mora občinska uprava najkasneje v  60. dneh od datuma odpiranja vlog s sklepom odločiti o izbranih in neizbranih programih. V nadaljevanju seje smo obravnavali še glavna izhodišča za oblikovanje meril in kriterijev za vrednotenje in izbor programov športa. Tri ure aktivne razprave so minile kot bi mignil.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika – september 2014