Sprejem našega smučarja Štefana Hadalina

Spoštovani člani Športne zveze Vrhnika!

V ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 18. uri
vas in vaše člane vljudno vabimo
na sprejem našega smučarja Štefana Hadalina,
svetovnega podprvaka v alpski kombinaciji.

Sprejem bo pri domu Krajevne skupnosti Stara Vrhnika (Stara Vrhnika 107A).

 

Športni pozdrav,
Športna zveza Vrhnika

ZAPISNIK 4. KORESPONDENČNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bila sklicana korespondenčna seja IO ŠZV, dne 31. Januarja 2019 ob 12.00 uri in je potekala do 1. februarja 2019, do 12.00 ure.
Predsednik je predlagal za imenovanje občinske Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vrhnika LPŠ naslednje člane:
a.) Danilo Todorovič
b.) Aleš Rom
c.) Mateja Dolamič
d.) Petra Žižmond
 
V času korespondenčne seje je glasovalo 6 članov IO ŠZV. Vsi so glasovali ZA podani predlog. En član ni glasoval.
Sklep: IO ŠZV je sklenil, da se za Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vrhnika LPŠ predlaga naslednje člane Danilo Todorovič, Aleš Rom, Mateja Dolamič in Petra Žižmond.

Zapisal:
Mag. Gvido Mravljak
Predsednik ŠZV

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bil sklicana tretja redna seja IO ŠZV, dne 15.1 2019, ob 19.00 uri, v sejni sobi ZIC, Tržaška 9, 1360 Vrhnika.
Prisotni so bili:
Člani IO: g. Aljoša Seljak, g. Gvido Mravljak, g. Matic Vidic g. Iztok Zajc in g. Gašper Stržinar.
Opravičeno odsotni: ga. Biljana Nagode, g. Gorazd Petrovčič
Član NO: g. Marjan Sigulin
Odsotni člani NO: g. Sebastjan Zalar in g. Rok Mušič
 
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje IO ŠZV in 2. korespondenčne
seje IO  ŠZV ter pregled realiziranih sklepov
3. Prireditev športnik Vrhnike za leto 2018
4. Imenovanje članov občinske komisije za dodelitev sredstev LPŠ
5. Spletna stran ŠZV
6. Razno

Preberite več: ZAPISNIK 3. REDNE SEJE IO ŠZV

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bila sklicana korespondenčna seja IO ŠZV, dne 10. Januarja 2019 ob 10.00 uri in je potekala do 11. januarja 2019, do 15.00 ure.
Predsednik je predlagal popolnitve Komisije za izbor športnika 2018 z naslednjima članoma:
5. Matej Fefer, član
6. Jože Nagode, član
 
V času korespondenčne seje je glasovalo 7 članov IO ŠZV. Vsi so glasovali ZA podani predlog. 
Sklep: IO ŠZV je sklenil, da se Komisija za izbor športnika leta 2018 dopolni z članoma Matejem Feferjem in Jožetom Nagodetom.
 
Zapisal:
Mag. Gvido Mravljak
Predsednik ŠZV