Žogarija na Vrhniki 2019

Žogarija na Vrhniki 2019
 
v so organizaciji Občine Vrhnika, ZIC in Športne zveze Vrhnika je 27.9.2019, v Vrhniškem športnem parku potekala zaključna prireditev Žogarija 2019. Izvajalec Medijastudijo se je že spomladi z dopisom o sodelovanju obrnila na Občino Vrhnika, da bi prvič organizirali Žogarijo na Vrhniki. Po združenju moči je ključno koordinacijsko in organizacijsko vlogo prevzela športna zveza Vrhnika z tehnično podporo ZIC. Na zaključno prireditev so se poleg O.Š Ivana Cankarja uvrstile najboljše ekipe osnovnih šol iz predhodnih občinskih tekmovanj s celotne Slovenije. Na Vrhniki so se pomerile za naslov prvaka žogarije 2019 ekipe osmih osnovnih šol z 250 udeležnci. To je bila končno O.Š. Draga Kobala  iz Maribora. Tekmovanje poteka v igri nogometa na majhnem igrišču in na male gole, s 3 na 3 igralci v polju, od katerih mora biti ena igralka. Učenci se pomerijo v spretnostnih igrah in v kvizu znanja. Igra tudi vi profesor, pa izziva znanja enega profesorja iz vsake sodelujoče ekipe.

Preberite več: Žogarija na Vrhniki 2019

Redna letna skupščina ŠZV

Redna letna skupščina Športne zveze Vrhnika bo v četrtek 17.10.2019 v Gostišču Bajc v Sinji Gorici. Vse člane ŠZV vljudno vabimo, da se zagotovo skupščine udeležijo, saj je tudi to ena od možnosti za srečanje in izmenjavo mnenj, izkušenj in podajo predlogov športnih kolektivov na Vrhniki.

Glede na to, da je v interesu ŠZV, da se predstavimo tudi nečlanom in zainteresirani javnosti, vabilo velja tudi zanje.

Podrobnosti iz priloženega vabila.

Športni pozdrav,
mag. Gvido Mravljak
predsednik ŠZV