Šolsko dvoransko državno tekmovanje Horjul 16.03. - prijave

Na dvoransko državno tekmovanje za učence OŠ in SŠ, ki bo jutri 16.03.2019 v športni dvorani Horjul je trenutno prijavljenih 272 tekmovalcev. Popoldan nas bo obiskal lisjaček FOKSI, preko celega dne se boste pa lahko preiskusili na lokostrelskem srečolovu. Na tekmovanju lahko nastopite tudi v majicah "Lokostrelec sem", ki ste jih prejeli na izvedenih lokostrelskih centrih 2018/2019.

 

Pri športnem dogodku so nam pomagali: Občina Horjul, Zavod za šport RS Planica, Lokostrelska zveza Slovenije, Disport, Športna zveza Vrhnika in člani ter starši najmlajših našega kluba.

Prijave

ZAPISNIK 4. KORESPONDENČNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bila sklicana korespondenčna seja IO ŠZV, dne 31. Januarja 2019 ob 12.00 uri in je potekala do 1. februarja 2019, do 12.00 ure.
Predsednik je predlagal za imenovanje občinske Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vrhnika LPŠ naslednje člane:
a.) Danilo Todorovič
b.) Aleš Rom
c.) Mateja Dolamič
d.) Petra Žižmond
 
V času korespondenčne seje je glasovalo 6 članov IO ŠZV. Vsi so glasovali ZA podani predlog. En član ni glasoval.
Sklep: IO ŠZV je sklenil, da se za Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vrhnika LPŠ predlaga naslednje člane Danilo Todorovič, Aleš Rom, Mateja Dolamič in Petra Žižmond.

Zapisal:
Mag. Gvido Mravljak
Predsednik ŠZV

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bil sklicana tretja redna seja IO ŠZV, dne 15.1 2019, ob 19.00 uri, v sejni sobi ZIC, Tržaška 9, 1360 Vrhnika.
Prisotni so bili:
Člani IO: g. Aljoša Seljak, g. Gvido Mravljak, g. Matic Vidic g. Iztok Zajc in g. Gašper Stržinar.
Opravičeno odsotni: ga. Biljana Nagode, g. Gorazd Petrovčič
Član NO: g. Marjan Sigulin
Odsotni člani NO: g. Sebastjan Zalar in g. Rok Mušič
 
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje IO ŠZV in 2. korespondenčne
seje IO  ŠZV ter pregled realiziranih sklepov
3. Prireditev športnik Vrhnike za leto 2018
4. Imenovanje članov občinske komisije za dodelitev sredstev LPŠ
5. Spletna stran ŠZV
6. Razno

Preberite več: ZAPISNIK 3. REDNE SEJE IO ŠZV

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bila sklicana korespondenčna seja IO ŠZV, dne 10. Januarja 2019 ob 10.00 uri in je potekala do 11. januarja 2019, do 15.00 ure.
Predsednik je predlagal popolnitve Komisije za izbor športnika 2018 z naslednjima članoma:
5. Matej Fefer, član
6. Jože Nagode, član
 
V času korespondenčne seje je glasovalo 7 članov IO ŠZV. Vsi so glasovali ZA podani predlog. 
Sklep: IO ŠZV je sklenil, da se Komisija za izbor športnika leta 2018 dopolni z članoma Matejem Feferjem in Jožetom Nagodetom.
 
Zapisal:
Mag. Gvido Mravljak
Predsednik ŠZV

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE REDNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bil sklicana prva konstitutivna redna seja IO ŠZV in organov ŠZV NO in disciplinskega razsodišča ŠZV, dne 17.12 2018, ob 19.00 uri, v Gostišču Bajc.
Prisotni so bili:
Člani IO: ga. Biljana Nagode, g. Aljoša Seljak, g. Gvido Mravljak, g. Gorazd Petrovčič in g. Gašper Stržinar.
Član NO: Sebastjan Zalar, Marjan Sigulin in Rok Mušič odsotni
Opravičeno odsotni: g. Matic Vidic g. Iztok Zajc.
Disciplinsko razsodišče: g. Miha Bogataj
Odsoten: g. Andrej Smrekar in ga. Mateja Korče.

Preberite več: ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE REDNE SEJE IO ŠZV