ZAPISNIK 3. REDNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bil sklicana tretja redna seja IO ŠZV, dne 15.1 2019, ob 19.00 uri, v sejni sobi ZIC, Tržaška 9, 1360 Vrhnika.
Prisotni so bili:
Člani IO: g. Aljoša Seljak, g. Gvido Mravljak, g. Matic Vidic g. Iztok Zajc in g. Gašper Stržinar.
Opravičeno odsotni: ga. Biljana Nagode, g. Gorazd Petrovčič
Član NO: g. Marjan Sigulin
Odsotni člani NO: g. Sebastjan Zalar in g. Rok Mušič
 
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje IO ŠZV in 2. korespondenčne
seje IO  ŠZV ter pregled realiziranih sklepov
3. Prireditev športnik Vrhnike za leto 2018
4. Imenovanje članov občinske komisije za dodelitev sredstev LPŠ
5. Spletna stran ŠZV
6. Razno

Preberite več: ZAPISNIK 3. REDNE SEJE IO ŠZV

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bila sklicana korespondenčna seja IO ŠZV, dne 10. Januarja 2019 ob 10.00 uri in je potekala do 11. januarja 2019, do 15.00 ure.
Predsednik je predlagal popolnitve Komisije za izbor športnika 2018 z naslednjima članoma:
5. Matej Fefer, član
6. Jože Nagode, član
 
V času korespondenčne seje je glasovalo 7 članov IO ŠZV. Vsi so glasovali ZA podani predlog. 
Sklep: IO ŠZV je sklenil, da se Komisija za izbor športnika leta 2018 dopolni z članoma Matejem Feferjem in Jožetom Nagodetom.
 
Zapisal:
Mag. Gvido Mravljak
Predsednik ŠZV

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE REDNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bil sklicana prva konstitutivna redna seja IO ŠZV in organov ŠZV NO in disciplinskega razsodišča ŠZV, dne 17.12 2018, ob 19.00 uri, v Gostišču Bajc.
Prisotni so bili:
Člani IO: ga. Biljana Nagode, g. Aljoša Seljak, g. Gvido Mravljak, g. Gorazd Petrovčič in g. Gašper Stržinar.
Član NO: Sebastjan Zalar, Marjan Sigulin in Rok Mušič odsotni
Opravičeno odsotni: g. Matic Vidic g. Iztok Zajc.
Disciplinsko razsodišče: g. Miha Bogataj
Odsoten: g. Andrej Smrekar in ga. Mateja Korče.

Preberite več: ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE REDNE SEJE IO ŠZV

Smučarski in bordarski izlet na Stari Vrh

V nedeljo, 3.2.2019 v sodelovanju z Zavodom Ivana Cankarja organiziramo smučarski in bordarski izlet na Stari Vrh.

Izlet bomo namesto v soboto. 2.2., izpeljali v nedeljo zaradi delovne sobote za učencev osnovnih šol.

Termin: nedelja, 3.2. prestavljen iz sobote, 2.2.2019
Prijave: do četrtka, 31.1.2019 do 15. ure oziroma do zapolnitve prostih mest
Smučišče: Stari Vrh
Cena: 15 EUR

PRIJAVNICA http://www.sdvucko.com/img/naprej.gif

Več informacij http://www.sdvucko.com/img/naprej.gif

 

Ob enem vas vas obveščamo, da na naši spletni strani najdete razpise za tečaje med zimskimi počitnicami (Zimovanje na Starem Vrhu in Voglu, prevozni tečaj na Starem Vrhu).
Več informacij o posameznih tečajih najdete na naši spletni strani. Prijave na smučarske tečaje zbiramo preko elektronske prijavnice.

LOV NA LISJAKA