Novičke Športne zveze Vrhnika - junij 2014

V obdobju od 20. maja do 17. junija, ko oddajamo prispevek, se je zvrstilo večje število dogodkov, tako da jim je bilo kar težko slediti in se je bilo nemogoče  udeležiti vseh, na katere smo bili povabljeni. Tudi čas do 25. junija bo na področju športa zelo pester. Če bo le mogoče, se bomo dogodkov udeležili, se pa organizatorjem opravičujemo za našo morebitno neudeležbo »za nazaj in za naprej«.

Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Vrhnika, pri katerem je letos od konca februarja dalje zaradi odsotnosti  strokovnega sodelavca za šport z opravljanjem nekaterih nalog sodelovala delavka zavoda, ki sicer opravlja tehnične, administrativne in strokovne naloge za športno zvezo in sodeluje pri projektih na področju turizma, je v fazi podpisovanja pogodb in nakazovanja prvega obroka sredstev tistim izvajalcem letnega programa športa, ki dostavijo ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev. Pred tem je Športna zveza Vrhnika na poziv Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika potrdila predlog dinamike delitve sredstev, v katerem so upoštevani vsi kriteriji, ki smo jih predlagali v preteklih letih. Zaradi nujnosti zadeve in v želji, da bi bile pogodbe pripravljene v najkrajšem času, smo razpisali korespondenčno sejo. Člani Izvršnega odbora so se z glasovanjem tako hitro odzvali, da je bila seja opravljena še prej kot v razpisanih treh dneh. Na tej seji smo sprejeli še sklep, da volilno skupščino izvedemo v septembru. Ugotovili smo, da je v mesecu juniju, ki je tudi mesec olimpizma, saj je bil 23. junija leta 1894 v Parizu ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, koledar dogodkov že preveč natrpan in da primernih prostih terminov ni. O sprejetem sklepu smo obvestili vse naše člane in jim poslali poziv za evidentiranje kandidatov za organe zveze. Poslali smo jim tudi račune za plačilo članarine, ki znaša, tako kot nekaj preteklih let, 10 evrov. Pričakujemo, da se bodo naši člani odzvali na oba poziva.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika - junij 2014

Novičke Športne zveze Vrhnika - maj 2014

V času od sredine aprila pa do 20. maja, ko oddajamo majske novičke, se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ne pa toliko, kot v prejšnjem, sicer krajšem obdobju.

Naša krovna organizacija  Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je sredi aprila pripravila svečano prireditev, na kateri so bila podeljena priznanja športnikom, športnikom invalidom in njihovim trenerjem za športne dosežke v letu 2013.

V Športni zvezi Vrhnika smo na podlagi sprejetega Programa dela za leto 2014, v  drugi polovici aprila za vse naše člane pripravili izobraževalni seminar na temo: varstvo osebnih podatkov v društvih. Tokrat je izobraževanje potekalo v obliki delavnice, ki jo je vodila ga. Tina Jereb, direktorica Test IT d.o.o.. Kljub kar veliki promociji področja varovanja osebnih podatkov, se nemalokrat zgodi, da se tudi v društvih ne zavedamo dovolj, da smo zavezani k ustreznemu upravljanju osebnih podatkov. Dve debeli uri našega druženja sta kar prehitro minili. Uvodoma smo se seznanili z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov, predvsem z ustrezno interpretacijo zahtev zakona, ki so najpogosteje predmet kršitev. V nadaljevanju nam je predavateljica predstavila področja varstva osebnih podatkov ter upravljanje z osebnimi podatki v društvih. Poseben poudarek je bil namenjen opredelitvi varstva osebnih podatkov v Zakonu o društvih in Zakonu o športu, vsebini pristopnih izjav ter uporabi osebnih podatkov. Delavnico smo zaključili z obravnavo najpogostejših kršitev ter s pregledom primerov dobre in slabe prakse. Ocenjujemo, da je bila delavnica dober uvod v spoznavanje zahtevne teme, ki ji v društvih ne posvečamo dovolj pozornosti. Tako kot pretekla leta se tudi tokrat zahvaljujemo podjetju Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, ki nam je za izvedbo predavanja omogočilo brezplačno uporabo učilnice njihove avtošole.

Preberite več: Novičke Športne zveze Vrhnika - maj 2014